آدرس: مازندران-بابل-چهارراه فرهنگ-جنب داروخانه اتحاد-موبایل مامیران  

كد پستي 4713973137

 

شماره تماس :

011-32301640

09356565040

 

مدير فروشگاه : نقي قرباني راد